Magdalena Bieś

psycholog / psychoterapeuta

Jestem psychologiem i psychoterapeutą. Od wielu lat rozwijam swoje kompetencje w dziedzinie psychologii i psychoterapii psychoanalitycznej. Podnoszę swoje kwalifikacje uczęszczając na szkolenia i grupy seminaryjno - superwizyjne. Ukończyłam Psychologię w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, gdzie uzyskałam tytuł magistra psychologii. Posiadam także dyplom ukończenia Studium Psychoterapii Psychoanalitycznej w Ośrodku Psychoterapii Psychoanalitycznej „Trójmiasto” w Sopocie. Jestem członkiem nadzwyczajnym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej (PTPP) . Pracuję według standardów PTPP oraz EFPP (Europejska Federacja Psychoterapii Psychoanalitycznej). Mam doświadczenie w pracy z młodzieżą i dorosłymi. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam na Dziennym Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży, w Fundacji Pomorskie Centrum Psychotraumatologii, w Miejskiej Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Gdańsku oraz od wielu lat w prywatnym gabinecie. Prowadzę terapię indywidualną, terapię grupową, konsultacje, warsztaty dla rodziców, warsztaty psychospołeczno- zawodowe, społeczność terapeutyczną w nurcie psychoanalitycznym oraz konsultacje wychowawcze. Swoją pracę poddaję superwizji.